Grupper och Fester

I Moms kan man ha fest som fest. Det är också möjligt att hyra hela restaurangen för privat beställning.

Vi har planerat en meny som är möjlig att beställa för över 30 personers grupper. Gruppens storlek och meny måste ni medela åt oss gärna 7 dagar före tillställningen.
Berätta åt oss i förtid om allergier.
Vi tar betalt för så många menyer som är beställda.
Menyn kan man ändra så ni får det ni vill ha.

Ta kontakt!